سلام دوست عزیز

اینجور کارت های گرافیک رو نمیشه با دست بردن به ولتاژ اور کرد. نهایتش اورشون بدون ولتاژ هست که مقدار کمی هم بیشتر اور نمیشه.