سلام
ببخشید (ارزش تاپیک زدن نداشت)
من گرافیکم رو تا این حد اورکلاک کردم
به نظر شما مشکلی نداره؟
http://up.vbiran.ir/uploads/8060142143036539451_1.gif