رزولیشن مانیتورتون چنده؟
مانیتور رو به تنظیمات پیش فرض برگردنین.
توی قسمت setting ویندوز، قسمت display تنظیماتش رو هم چک کنین.
آخرین نسخه درایور کارت شما:...