دوستان سلام
یک سوال من این ترم درس نظریه زبانها و ماشین برداشتم بعد کلا با هدف این درس مشکل دارم وقتی هم به استاد میگم میگه خودمم نمی دونم هدف از این درس چیه؟!!
حالا کسی از شما عزیزان اطلاعی از هدف...