سلام،
بودجه مهمترین بخش برای جمع کردن کیس هستش و با نگاهی که کردم یه سیستم که بتونه این بازی رو اجرا کنه (پایین ترین تنظیمات) 15 میلیون کمتر بیشتر هزینه لازم داره.
قدیمی من پیشنهاد نمی کنم چون قطعه...