درود

هارد دیسکتون بدین یک شرکت معتبر یا کارشناس بررسی کنند به احتمال زیاد برد اسیب دیده نه پلاترها .