درایورای ویندوز رو چجوری نصب می کنین؟ با درایور پک یا از سایت سازنده قطعات می گیرین؟
رم و پاور رو چجوری فهمیدین سالمه؟
فن پردازنده هم چک کنین که درست نصب شده باشه.