علی جان خیلی ممنون از این آموزش جالت

فقط زحمتت نمیشه این آموزش رو به صورت تاپیک (در متن انجمن) بنویسی که قابلیت سرچ در گوگل داشته باشه؟

اگر برات سخت میشه من بکنم؟