تو ایران خیلی کارایی نداره، فرض کن تو خیابون اینو بندازی هوا ازت عکس بگیره، 2000 تا دست میره میاد بالا پهباد رو روی هوا میزنن میبرن.

ولی ایده ی خیلی جالبیه و اگر بنا بر ادعایی که شده بتونه مثل...