اشاره :
در این مقاله قصد داریم این نوع از دیسک‌ها را مورد بررسی قرار داده و با ساختار آنها آشنا شده و به مزایا و معایب آنها نیز اشاره کنیم.


مقدمه
هارددیسک‌ها در دهه 1950 اختراع شدند. در ابتدا...