اورکلاک این کارتها تاثیر خاصی را کاراییشون نداره من 9600 اورکلاک کردم و تست های مختلف FPS و ... گرفتم و میشه گفت اصلا ارزششو نداره