ما ایرانی ها حالا حالا ها فقط طعم سرعت 128 کیلوبیت و می چشیم که اونم سرعتی معادل 25 کیلوبیت میده حتی اندازه اسمش هم سرعت نداره