سلام
ryzen pro ۲۸۰۰x کی میاد بازار . با چه قیمتی ؟