سلام تم عوض کردن بایوس سخت ترین کار جهانه !!! :D یعنی دنبالش نرو

بایوس یه مادربورد دیگه بریزی روش عمرا دیگه بوت بشه چون ادرس های سخت افزاری با هم فرق دارن