احتمالا اشکال از قدیمی بودن سیم کشی های داخل کوچه و محله شما هست.