اول اینکه به چه کسی میگن مهدس کامپیوتر !! خب کسی که رشته کامپیوتر رو تو دانشگاه خونده بهش میگن مهندس کامپیوتر اما به چه کسی باید گفت مهندس کامپیوتر ودر اصل مهندس واقعی کیه!! کسی که بالا خره یکی از...