تو بازی i3 2100 که دیگه کوچولوی سندی ها حساب میشه راحت fx-8150 رو قوووووورت میده
من طرفدار اینتلم