با سلام
بزارید یجور دیگه بگم
عجب غلطی کردم اومدم سمت اینتل
واقعاً AMD یه چیز دیگه هست
زورشم کم باشه یه چیز دیگه هست واقعاً