من خودم Athlon دارم اما شدیدا از سندی بریج خوشم اومده. 2500K تو بیشتر موارد FX 6 هسته ای رو هم رد میکنه!
البت از لحاظ قیمت ( فقط تو ایران) AMD خیلی بهتره ، ولی اینتل کارایی فوق العاده ای داره.