درود دوستان گلم .
من هم به واقع یک جورایی طرف دار اینتل هستم اونم به خاطر اینکه راهکار های پردازشی جالبی در هر معماری ارئه میکند و هم برنامه منظمی برای معرفی معماری های جدیدش دارد .