intel فقط بدیش اینه که قیمتش بالاست ولی توضیح پایین رو داشته باشین
قیمت= کارای بالا
amd قیمت خوب
ولی سوالم اینجاست برای اورکلاک کدوم برند خوبه؟