من خودم اینتل 3570k ندارم ولی میخام بگیرم خیلیم ازش راضی میخام باشم!!!!:-bd
فقط اینتل