اول سلام............
ببینید AMD همونه که پردازنده های Intel رو کپی میزد...........
حال اومده واسه خودش کاره ای شده..........
من اینتلیم...........تا آب هست تیمم باطله.......
حرفه ای ها سراغ اینتل...