مرسی خیلی خوب بود !

بعضی از راهکار های ارائه شده برای هر گوشی چه آندرویدی و چه غیر اندرویدی کاربردی است !

چیزی که در متن اشاره نشد این است که استفاده از live wallpaper به شدت هم باطری را...