سلام. من روی دسکتاپم که هنوز نصب نکردم، ولی روی نتبوک اسوس مدل 1005pe در اولین بار که با wubi نصب کردم، به کارت کرافیگ ایراد گرفت و اصلا ابونتو بالا نیومد، من پاک و دوباره نصب کردم و در بار دوم بدون...