لطفا از ایجاد تاپیک تکراری خودداری کنید و تاپیک ها را در بخش مربوطه ایجاد کنید. در صورتی که قادر به تشخیص انجمن مربوطه نیستید؛ پیش از ایجاد تاپیک از مدیران فروم مشاوره بگیرید.