تاپیک مهم شد شاهین جون ! کارت بیسته ! @};-
ریزر هم همیشه جزء برترین های موس و کیبرد بوده و هست و خواهد بود ! باید ببینیم برندی توانشو داره یه روزی ریزر رو از میدان رقابت به در کنه یا نه ؟!!