نمیشه بطور معمول، البته موارد نادر و استثنایی هم در تعویض صفحه نمایش وجود داره.