یاسین جان،

عرفا" دستگاه استفاده شده 30 درصد زیر قیمت روزه، حالا با توجه به مدت زمان کارکردش تا 20 درصد هم میشه داد، ولی خلاصه اگر واقعا" فروشنده هستی یه جوری قیمت گذاری کن که کاربر براش به صرفه...