من نام خودم رو نوشتم. Hessam. چون رسمیه و اسم اصلی خودمم هست.
در مورد آواتار هم یه مدت کوتاه یک ماهه در خدمت مدیریت بودم در بخش انجمن نرم افزار که بعد استعفا دادم و رفتم. تصمیم گرفتم یه آواتاری...