و اما من ....
من زمان هنرستان متال باز تیر بودم
اون زمان یه ایمیل ساختم به نام Metall_hero
خلاصه از اون وقت هر اکانتی میساختم همین اسمو میزاشتم
فقط یه ایمیل دیگه دارم که به این اسم نیست اونم...