من زمانی که اومدم عضو بشم اینجا هر اسمی میزدم قبول نمی کرد آخر سر 7777 زدم دیدم قبول کرد داستان اینجوری بود.

آواتارم علاقه ای هست که به کارتهای رادئون بخاطر قیمت مناسب ترشون دارم چون نظرم اینه در...