آقا ناصر در مورد آواتار فکر کنم من قبلا توضیح دادم :)
نام کاربری رو هم با کمک یکی از اقوام که تو سوئد زندگی میکنه از ترکیب دوتا جمله از زبان اسکاندیناوی قدیم به وجود آوردم 8-> در کل یعنی چیزی که...