خب

منم که اسمم محمد مهدی هست، برای این که اسم واقعی خودم هست و به نظرم اسم قشنگیه d:

آواتار هم چون چیز جالبی پیدا نکردم اینو گذاشتم، پسر جوون با موهای سفید d:

امضا هم که ضربان قلبمه و یه گل...