25495
طبق شایعات منتشر شده از یک منبع روسی که البته این منبع یک گروه ه*ک*ر به شمار می رود، به نظر می رسد که نسخه
Beta از نهمین نسخه سیستم عامل محبوب و دوست داشتنی مایکروسافت در همین سال و در ماه...