29334

بازی های Assassin’s Creed و Far Cry همانند دارندگان کنسول برای پی سی باز ها هم اهمیت خاصی دارند. اما با این احوالات یوبیسافت در این زمینه خوب عمل نکرده است و کاربران با مشکلات زیادی دست و...