توضیحات بالا خیلی خوب و مفید واقع شد ممنون از شما این نوع حمله پس ترافیکی سنگین در داخل سرور شبکه ایجاد میکنه اینطور نیست؟%%-