درود

ابتداء نرم افزار DDU را دانلود کنید و با استفاده از این نرم افزار اقدام به پاک کردن درایور Nvidia نمایید و مجددا درایور نصب کنید.