ببخشید دخالت میکنم!ولی میشه چند تا عکس ساده و بدون استفاده از فیلتر های مختلف،از سیستم تون بذارید!
با تشکر فراوان@};-