داداش می دونی چی تو سیستمت خیلی خود نمایی می کند؟
اون اس اس دی OCZ. فوق العاده است. خیلی باید ازش راضی باشی. درست نمی گم؟
از کجا گیر اوردی داداش؟
یه اشکال هم تو سیستمت هست ( البته از نظر من!:)))...