هر کاری باهاشون بخوای بکنی حتی بک آپ گیری ازشون برای نصب در ویندوز جدیداینجا توضیح داده:

https://www.auslogics.com/en/articles/where-are-games-from-microsoft-store-saved-on-windows-10/...