مساله اینجاس که معیار و روش انتخاب برتر چیه؟ هر کی زورش بیشتره برتر میشه!؟ همه جای دنیا سرمایه گذاری می کنن و زیرساخت رو ایجاد می کنن بعد به شما امتیاز ِ خط می فروشن اونم با قیمت های نازل و سرویس...