بسیار هم عالی...
اما هنوز مونده... MSI سری Lightning از این کارت وقتی بیرون میاد این رکورد رو قورت میده 100٪ .MSI منتظرتیم L-)