سلام دوست عزیز

شما به تاریخ پست مربوطه اگه نگاه کنی برای دو سال پیشه و در همه انجمن ها بالا آوردن تاپیک های قدیمی مجاز نیست