برای فتوشاپی که شما نوشتین و بخواین پوستر طراحی کنین رم 8 هم کمه چه برسه به چهار. برای فتوشاپ رم بالا خیلی مهمه، کارت گرافیک خوب لازم نداره و حتی با گرافیک آنبرد هم میتونی طراحی پوستر بزنی ولی...