واقعا بازی جذابیه ! حتما این نسخش رو تهیه می کنم ! ممنون بابت خبر ! :-c