دوست خوبم M.GH
اول از همه تشکرمیکنم بابت تلاشت و معرفی بازی هایی که از کشت و کشتار و استرس بدور هست و حس آرامش رو تو وجود بازیکن تزریق میکنه

دوما اینکه اگه شما باز هم بازی هایی این چنینی...