بهزاد جان

من وارد بحث فنى نميشم اما به نظرم AMD كارش تمومه، اين تلاش هاى آخرش هم در زمينه ى‌ گرافيك قابل ستايشه اما AMD ديگه اون ديوارى نيست كه بشه روش يادگارى نوشت.

وقتى ارزش سهام AMD تبديل...