روح اله جان این به زودیت هنوز نرسیده ؟؟؟
اگه آموزش استفاده رو بگی ممنون میشم
کانتر هم میشه باهاش بازی کرد ؟؟؟

با تشکر