اصلا با رید حال نمی کنم . همینه که کنترلر از achi به raidسویچ میشه اصلا حسی بدی بهم دست میده . حالا آدم یه سیستمی داشته باشه که فقط اس اس دی روشه یا از هارد اکسترنال استفاده میکنه باز یه حرفی . نکته...